Ruski jezik 2 Jugovideo

Ruski jezik 2 (Viši 1, Viši 2 i Konverzacija) Audio CDs (10) Izdavač: Jugovideo d.o.o. by Tatjana Pantić, Stojanka Babović (autor)Jugovideo d.o.o. | Audio CDs: Russian/ Serbian: MP3, 64 Kbps (1 channels) | Duration: ~10 hours | ISBN:86-7714-079-4 | 2005 | 525MB
Kurs svojim jedinstvenim i proverenim (na preko 60.000 polaznika) metodološkim pristupom (metod g-đe Eve Kraus Srebrić – nosilac katedre Metodike na Filološkom fakultetu u Beogradu) omogućava polaznicima da za 3 meseca (provereno na preko 60.000 polaznika) samostalno savladaju kompletnu pismenost, gramatiku i fonetiku obuhvaćenu nivoom izabranog dela kursa (1. ili 2.) t.j. da govore izabrani strani jezik. Ono što je važno napomenuti je da su spikeri na snimanju tonskog dela izdanja (na CD -ima) dovođeni iz matičnih zemalja jezika koji se uči, tako da slušajući učite i najpravilniji izgovor. Kurs je uradjen tako da imate utisak kao da vam je privatni profesor došao kući koji sa vama vežba, propituje, čeka da odgovorite na pitanja, diktira…Komplet sadrži:

– UDŽBENIK sa 40.lekcija, rečnik (oko 1900) novih reči , gramatika ( fonetika, morfologija i sintaksa), pismenost, testovi, diktati…
– 10 kom. AUDIO CD-a sa snimcima 40. lekcija i vežbanjima uporedo sa UDŽBENIKOM i RADNOM SVESKOM. ( diktati, vežbanja, pitanja i rešenja)
– METODSKO UPUTSTVO, kao predlog autora i metodičara, kojim načinom, metodom i tempom će korisnik najbrže (za 3.meseca) i najlakše savladati.

INFO BOOKS:
Chaddyner.com-Ruskijjezik2.rar – 500.28 MB

Click here to Download